Галина Гродзюк

Кандидат хімічних наук. Лауреат премії НАН України для молодих вчених.

Досвід роботи: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

Область наукових інтересів: колоїдно-хімічні системи, синтез наночастинок благородних металів і халькогенідів кадмію, фотолюмінесцентні квантові точки.

Автор 16 наукових праць, серед яких 6 патентів України.

Максим Кременськой

Завідувач Лабораторії молекулярної нанобіотехнології.

Досвід роботи: Університет Токіо (Японія) - PhD, Клініка репродуктивної медицини «Надія», Інститут біоінформатики A*STAR (Сінгапур).

Область інтересів: генетика, молекулярна біологія, клітинна біологія, дослідження екзосом.

Наталія Андрюшина

Кандидат хімічних наук.

Досвід роботи: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

Область наукових інтересів: графен, вуглецеві матеріали, синтез наночастинок благородних металів.

Автор 9 наукових публікацій.

Юлія Кременська

Завідувач Лабораторії.

Досвід роботи: Університет Токіо (Японія) - PhD, Клініка репродуктивної медицини «Надія», Інститут біоінформатики A*STAR (Сінгапур).

Область інтересів: генетика, молекулярна біологія, клітинна біологія, дослідження екзосом.