Ганна Саввівна Григор’єва

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник. Заступник директора з наукової роботи Інститута фармакології та токсикології НАМН України. Заступник головного редактора журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія». Віце-президент Асоціації фармакологів України, член Міжнародного ліпосомального товариства та Міжнародної спілки фундаментальної та клінічної фармакології  (IUPHAR).

Напрями наукових досліджень: біокоординаційна фармацевтична хімія, супрамолеку...

Юрій Михайлович Краснопольський

Доктор фармацевтичних наук, професор. Лауреат Державної премії СРСР.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких 3 монографіїй, 40 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 5 кандидатів й одного доктора наук. Співавтор понад 20 лікарських препаратів (Лiподокс, Лiолів, Лiпофлавон, Лiпiн, Енкад, гиалуронiдаза, фiбро­нектин, фосфолiпiднi емульгатори для біологічно активних емульсій, субстанції лiпiдiв - дифосфатидилгліцер...