Лабораторія електронної мікроскопії

Лабораторія займається дослідженнями і характеризацією наноматеріалів, наноструктур та біологічних об`єктів методами скануючої електронної мікроскопії високої роздільної здатності.

Наявність комплексу сучасного обладнанння дає змогу вивчати морфологію, структуру, елементний склад, проводити складну пробопідготовку.
З питань співробітництва з Лабораторією електронної мікроскопії Ви можете звернутися за тел. +380 50 357 80 54

Обладнання

Електронний скануючий мікроскоп Tescan Mira 3 LMU

Призначення:
- дослідження топології та морфології поверхні органічних та неорганічних матеріалів (в тому числі непровідних), а також біологічних об’єктів з граничною роздільною здатністю 1 нм;
- ідентифікація елементного складу поверхні матеріалу, кількісний аналіз елементного складу поверхні (або обраної ділянки), зокрема побудова карт розподілу хімічних елементів;
- вимірювання мікроструктур та мікротекстур, орієнтації кристалітів, властивостей границь зерен, якісного і кількісного аналізу структури кристалічних матеріалів.

Технічні характеристики:
- просторова роздільна здатність: 1 нм @ 30 кВ, 2 нм @ 3 кВ;
- просторова роздільна здатність в режимі низького вакууму: 1.5 нм @ 30 кВ, 3 нм @ 3 кВ;- збільшення: 3,5х – 1 000 000х;
- прискорююча напруга: 200 В – 30 кВ;
- робочий тиск в камері: режим високого вакууму ≈ 9*10-3 Па;
- режим низького вакууму 7 – 150 Па. Детектори: детектор вторинних електронів (ВЕ), детектор пружно відбитих електронів, детектор вторинних електронів вбудований в об’єктивну лінзу, детектор ВЕ для роботи в низькому вакуумі, детектор для досліджень в просвічуючому режимі.

Додатково встановлено: енергодисперсійний та хвиледисперсійний спектрометри, система детекторів для реєстрації картини  дифракції пружно відбитих електронів.

Галузі застосування:
- наукові дослідження;
- матеріалознавство;
- фармацевтика та фармакологія;
- біологія;
- медицина;
- геологія;
- археологія;
- криміналістика;
- машинобудування;
- металургія;
- хімічна промисловість;
- атомна та електронна промисловість.

Система прецизійного травлення та покриття Gatan Pecs 682

Комплекс прецизійного травлення та покриття Gatan Pecs 682 з системою SCT - це унікальне обладнання для іонного травлення та високоякісного покриття, призначене для підготування зразків до досліджень засобами мікроскопії (в скануючому та просвічуючому електронних мікроскопах,  або світловому мікроскопі).
Комплекс дозволяє очистити поверхню зразка, стравити певний поверхневий шар, виконати поперечний зріз та покрити зразок електропровідним шаром заданої товщини. Система також обладнана пристроєм точного контролю товщини плівки, що осаджується. Можливість контролю основних параметрів системи дозволяє отримувати повторюваність процесу підготування проб.

Комплекс автоматичного механічного підготування проб Digiprep 251 та MicraCut 151 (Metkon)

Комплекс призначений для підготування зрізу зразка (MicraCut 151) та проведення шліфувально-полірувальних робіт для стадійного видалення матеріалу з поверхні зразка (Digiprep 251) з метою подальшого дослідження засобами скануючої електронної мікроскопії.
Digiprep 251 здатний працювати в ручному та автоматичному режимах підготовки зразків. Використання автоматичного режиму та програмування етапів роботи дозволяє проводити однакову та відтворювану підготовку однотипних зразків.
Діаметр диска станка – 250 мм. Швидкість обертання диска – 50-600 об/хв., швидкість обертання зразків 50-150 об/хв.
Digiprep 251 може працювати в двох режимах прикладання сили – центральна (30-500 Н) та індивідуальна (5-100 Н).
Станок обладнаний автоматичною дозуючою системою (Dosimat), що призначена для оптимальної і економічної витрати суспензій та лубрикантів.