Лабораторія оптичної спектроскопії

Лабораторія займається дослідженнями і характеризацією фармацевтичних препаратів, наноматеріалів і нанаструктур методами UV-Vis, FTIR, DLS, лімінесцентной і рамановской спектроскопії.


Обладнання

Двопроменевий UV-VIS-IR спектрофотометр Shimadzu UV-3600

Призначення:
- дослідження оптичних властивостей матеріалів;
- визначення розмірів і концентрації наночастинок у колоїдних розчинах;
- вивчення кінетики хімічних процесів у розчинах;
- кількісний аналіз нанорозмірних неорганічних і органічних молекул за спектрами поглинання, пропускання і відбивання;
- кількісний аналіз розчинів іонів перехідних металів і органічних сполук;
- ідентифікація компонентів у речовині, визначення їх концентрацій та ідентифікація функціональних груп в молекулах;
- вивчення електронних властивостей наноматеріалів, визначення ширини забороненої зони напівпровідникових нанокристалів.

Технічні характеристики:
- режими роботи: спектрометричний (реєстрація спектрів поглинання, пропускання та відбивання), фотометричний (вимірювання на одній або кількох вибраних довжинах хвиль, побудова кривої градуювання методом К-фактора), кінетичний (реєстрація зміни вимірюваної величини з часом);
- аналіз рідин, порошків, тонких плівок, масивних об\\\\\\\'єктів;
- три фотодетектори: ФЕП, InGaAs та PbS;
- спектральний діапазон:185-3300 нм;
- роздільна здатність: 0.1 нм;
- фотометричний діапазон: -6 to 6 Abs.

Області використання:

- наукові дослідження;
- хімічна та напівпровідникова промисловість;
- дослідження характеристик скла, оптичних покриттів, тонких плівок.

Додаткові аксесуари: 
- Приставка дифузійного відбивання ISR-3100 для аналізу тонких плівок, порошків та кристалів в спектральній області 220 – 2600 нм.
- Тримач кювет TCC-240A з термоелектричним контролем температури в діапазоні 7 – 75 градусів по Цельсію.

Вимірювач розміру частинок Malvern Zetasizer Nano ZS

Призначення:
- дослідження колоїдних систем методом динамічного розсіювання світла;
- визначення розміру та полідисперсності наночастинок;
- вивчення динаміки наносистем в режимі реального часу;
- дослідження стабільності колоїдних систем та ідентифікація домішок;
- вимірювання дзета-потенціалу та молекулярної маси наночастинок і біомолекул;
- ідентифікація олігомерів.

Технічні характеристики:

- діапазон розмірів: 0.5-6000 нм;
- діапазон концентрацій: 0.1мг/мл - 40% мас. / об.;
- максимальна провідність при вимірюванні дзета-потенціалу: 200 мС / см;
- діапазон молекулярних мас: 1x103 - 2x107 Да.

Області застосування:
- наукові дослідження;
- фармацевтична, біотехнологічна, харчова промисловість.

ІЧ-Фур’є спектрометр Shimadzu IRAffinity-1

Призначення: 
- дослідження оптичних властивостей матеріалів; 
- кількісний та якісний аналіз нанорозмірних неорганічних і органічних молекул за спектрами поглинання, пропускання і відбивання; 
- ідентифікація та аналіз домішок речовині за допомогою бібліотек та унікального алгоритму обробки даних фірми Shimadzu;
- контроль якості фармацевтичних препаратів на основі порівняння інтенсивностей характеристичних ділянок спектра. 

Області використання: 
- наукові дослідження; 
- хімічна, фармацевтична та  харчова промисловість;
- археологія. 

Технічні характеристики:
- режими роботи: реєстрація спектрів пропускання, ППВО та відбивання;
- аналіз рідин, порошків, тонких плівок, масивних об’єктів; 
- детектор: DLATGS; 
- спектральний діапазон: 7800-350 см-1; 
- роздільна здатність: 0.5 см-1.

Додаткові аксесуари:
- Приставка дифузійного відбивання DRS-8000 для аналізу порошків та кристалів.
- Приставка порушеного повного внутрішнього відбивання MKII Golden Gate Single Reflection ATR System, яка дозволяє аналізувати зразки без спеціальної пробопідготовки в спектральній області 600 – 5000 см^-1.

Спектрофлюорофотометр Shimadzu RF-1501

Призначення:
- кількісний та якісний аналіз неорганічних і органічних речовин;
- ідентифікація компонентів у речовині, визначення їх концентрацій.

Області використання:
- біологічні та біохімічні дослідження;
- хімічна, фармацевтична та харчова промисловість;
- екологічний моніторинг.

Технічні характеристики:
- режими роботи: спектральний (реєстрація спектрів випромінювання та збудження), кількісний (визначення концентрації речовини);
- аналіз рідин, порошків, тонких плівок;
- спектральний діапазон: 220 - 750 нм;
- роздільна здатність: 5 нм.