Новини

16.01.2016

Зарегистрированы торговые марки «Липофлавон Нано» и «Lipoflavon Nano»

22.10.2015

Участие в VIII Международной выставке оборудования и технологий для фармацевтической промышленности PHARMATechExpo и в VIII Международной выставке LABComplEX (Аналитика. Лаборатория. Биотехнология. HI-TECH)

10.09.2015

Получен патент «Спосіб та лікарський засіб дистанційного відкриття потенціал-залежних іонних каналів у гладких м’язових клітинах судин ссавців. The method of opening of potassium channels. Application а201508753 for UA Patent»

15.01.2015

Зарегистрирована торговая марка «Ліпофлавон Нано»

08.07.2014

Получены патенты «Спосіб отримання фармакологічно активного ліпосомального засобу, що містить кверцетин. Method for producing of pharmacologically active liposomal product containing quercetin. Application a201407695 for UA Patent», «Біосумісний колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику та спосіб його одержання. Biocompatible colloidal solution of gold nanoparticles in non-aqueous polar solvent and method for producing. Application a201407693 for UA Patent», «Біосумісний колоїдний розчин наночасток срібла в неводному полярному розчиннику та спосіб його одержання. Biocompatible colloidal solution of silver nanoparticles in non-aqueous polar solvent and method for producing. Application a201407694 for UA Patent»

28.02.2014

Получен патент «Фармацевтична або косметична композиція з фотопротекторними властивостями. Pharmaceutical or cosmetic composition having photoprotective properties. Application a201402081 for UA Patent»

15-17.10.2013

Участь у виставці Lab Expo

31.10-3.11.2012

Участие в форуме «Открытые инновации-2012» (Москва)

15.08.2012

Зарегистрирована торговая марка «Defas»

20.03.2012

Получены патенты «Нанокомпозит оксид церію – алюмосилікатні трубки та спосіб його отримання. Cerium oxide and aluminosilicate tubes nanocomposites and method for producing. UA Patent 102627» и «Cerium oxide and aluminosilicate tubes nanocomposite and method for preparation. Application 14/371,896 on 11.07.2014 for US Patent»

26-28.10.2011

Участь в IV Міжнародному форумі з нанотехнологій Роснанотех-2011 (Москва)

13.09.2011

Получен патент «Cпосіб отримання наночасток золота у колоїдних розчинах у присутності амінокислот. Colloidal solution of gold nanoparticles and amino acids and method for producing of gold nanoparticles in colloidal solutions with presence of amino acids. UA Patent 102589»

15.09.2011

Участь у Міжнародній спеціалізованій виставці LABComplEX - 2011.

25-27.07.2011

Візит делегації ТОВ «НаноМедТех» в республіку Сінгапур. Зустрічі з керівництвом Агентства з питань науки, технологій та досліджень Сінгапуру (A*STAR) та провідних біомедичних і нанотехнологічних інститутів, що входять в структуру A*STAR.

21.03.2011

В гостях у НаноМедТех академік Б. Є. Патон

20.09.2010

Участь у Міжнародній спеціалізованій виставці LABComplEX-2010.

16.07.2010

Офіційна презентація компанії. Серед почесних гостей - академік Б. Є. Патон, директори провідних біомедичних інститутів Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України.